MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Oferta de vanzare teren agricol extravilan nr. 61/28.03.2023 pentru terenul situat in extravilanul sat Ighisul Nou , în syuprafata de 2,29 ha , categoria de folosinta arabil, inscris in CF 116582 Medias, nr. cadastral 116582, parcela 3860/8 depusă de Schneider Anneliese prin împuternicit Bucșa Ioanla pretul de 15.000 lei