MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Oferta de vanzare teren agricol extravilan nr. 62/29.03.2023, în syuprafata de 0,29 ha , categoria de folosinta fâneață, inscris in CF 116221Medias, nr. cadastral 116221, parcela 4335/36 depusă de Schneider Anneliese prin împuternicit Bucșa Ioanla pretul de 5.000 lei