MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

oferta de vanzare teren agricol extravilan nr. 64/30.03.2023, CF 1116378 Medias, nr. cad 116378, în suprafata de 1,33 ha , categoria de folosinta arabil, parcela 3699/31 depusă de Schneider Anneliese prin împuternicit Bucșa Ioan la pretul de 15.000 lei