MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Oferta de vanzare teren agricol extravilan nr. 69/24.05.2023 pentru terenul situat in extravilanul sat Ighisul Nou , în syuprafata de 0,18 ha , categoria de folosinta arabil, inscris in CF 117473, nr. cadastral 117473, depusa de Krestel Ioan Rudolf din Ighisul Nou str. Bisericii 63 prin împuternicit Gecasan Sorina , la prețul de 1500 lei