MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Oferta de vanzare teren agricol extravilan nr. 71/21.06.2023 pentru terenul situat in extravilanul Mediaș , în suprafata de 0,0021 ha din 0,055 ha , categoria de folosinta arabil, inscris in CF 106578, nr. cadastral 106578, depusa deMorar Gheorghe din Mediaș str. Emil Racoviță nr. 1 , la prețul de 2000