MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii Serviciului de Iluminat Public prin gestiune delegata in municipiul Medias

În conformitate cu dispozițiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată și ale Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local Mediaș Primarul Municipiului Mediaș aduce la cunoștință faptul că a inițiat următorul proiect de hotărâre privind aprobarea: „Studiul de oportunitate privind concesionarea serviciului de iluminat public în municipiul Mediaș“, „Caietul de sarcini a serviciului de iluminat public”, „Caietul de sarcini pentru atribuirea contractului de concesiune prin gestiune delegată a serviciului de iluminat public”, „Modelul de Contract de concesiune prin gestiune delegată a serviciului de iluminat public” și „Regulamentului serviciului de iluminat public“, care urmează a fi supus spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al Municipiului Mediaș. Persoanele fizice și juridice interesate pot depune în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, cu privire la proiectul menționat, pe adresa de email: primaria@primariamedias.ro sau la sediul Centrului de Informare pentru Cetățeni, până la data de 22 august 2023. Conținutul proiectului de hotărâre, precum și raportul de specialitate, însoțesc acest anunț. Proiectul de hotărâre supus dezbaterii poate fi consultat pe site-ul municipalității – www.primariamedias.ro, la secțiunea Primăria/Știri și anunțuri/Dezbateri publice.