MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Proiect de hotărâre privind regulamente ale Direcției Cultură, Învățământ, Sănătate, Tineret, Sport, Turism, Relații Publice și Relația cu ONG:

ANUNȚ

 

            În conformitate cu dispozițiile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată și ale Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local Mediaș,

            Primarul Municipiului Mediaș aduce la cunoștință faptul că a inițiat proiectul de hotărâre care urmează a fi supus spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al Municipiului Mediaș, privind următoarele regulamente ale Direcției Cultură, Învățământ, Sănătate, Tineret, Sport, Turism, Relații Publice și Relația cu ONG:

  1. Regulament pentru utilizarea Sălii Traube, a Muzeului Municipal Mediaș, Casei Memoriale St. L. Roth, Turnului Forkecsh, Turnului Rotarilor, Turnului Pietrarilor, Bibliotecii Municipale „St.L.Roth“ Mediaș și a Centrului de Informare Turistică;

  2. Regulament de ordine interioară Muzeul Municipal Mediaș, Casa Memorială St. L. Roth, Turnul Forkesch, Turnul Rotarilor și Turnul Pietrarilor;

  3. Regulament privind organizarea și funcționarea activităților la Sala Traube Mediaș;

  4. Regulament privind organizarea și funcționarea activităților la Biblioteca Municipală „St. L. Roth“ Mediaș;

  5. Regulament privind organizarea și funcționarea activităților la Centrul de Informare Turistică.

            Persoanele fizice și juridice interesate pot depune în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, cu privire la proiectul menționat, pe adresa de email primaria@primariamedias.ro, sau la sediul Centrului de Informare pentru Cetățeni, până la data de 22.06.2021. Conținutul proiectului de hotărâre, precum și raportul de specialitate, însoțesc acest anunț.

            Proiectul de hotărâre supus dezbaterii poate fi consultat pe site-ul municipalității - www.primariamedias.ro, la secțiunea Primăria-Știri și anunțuri-Dezbateri publice.

Consultare