MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Rezultate finale la examenul pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deținut de funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mediaş, organizat în data de 21.09.2023 - proba scrisă

Rezultate finale la examenul pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deținut de funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mediaş, organizat în data de 21.09.2023 - proba scrisă

Nr.

crt.

Număr înregistare atribuit dosarului de înscriere al candidatului

Funcția publică

Instituția

Structura

Rezultatul probei de

selecție a dosarelor

Punctaj

obținut la proba    scrisă

Punctaj 

obținut la  proba interviu

Punctajul

final

Rezultat final

1.

Nr.15051/01.09.2023

Inspector

clasa I,

gradul profesional superior

Primăria Municipiului Mediaș

Compartimentul

Proiectare – Execuție Investiții

Admis

93,00

98,33

191,33

Admis

2.

Nr.15049/01.09.2023

Inspector

clasa I,

gradul profesional superior

Primăria Municipiului Mediaș

Compartimentul

Administrație Monitorizare Proceduri Administrative

Admis

98,33

100,00

198,33

Admis

3.

Nr.15052/01.09.2023

Inspector

clasa I,

gradul profesional superior

Primăria Municipiului Mediaș

Compartimentul

Centrul de Informare Cetățeni

Admis

92,67

99,67

192,34

Admis

 

Afișat azi, 21.09.2023,  ora 1430  la sediul Primăriei Municipiului Mediaş și pe site-ul www.primariamedias.ro.