MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Rezultatele finale ale concursului de promovare organizat pentru ocuparea funcției contractuale de conducere de șef serviciu, gradul II, la Serviciul Comunicare, Relații Publice, Învățământ, Sănătate, Relația cu ONG din cadrul Direcției pentru Cultură

Având în vedere prevederile art.47 alin.(7) din HG nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de concurs comunică următoarele rezultate finale ale concursului, consemnate în procesul verbal și în raportul final al concursului, astfel:

Nr. crt.

Cod numeric pentru identificare

Funcţia și gradul pentru care a candidat

Punctaj probă scrisă

Punctaj interviu

Punctaj final

Rezultat final

1

13933

Șef serviciu

gradul II

97,60

96,60

97,10

Promovat