MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Rezultatul final la concursul organizat pentru ocuparea unor posturi vacante la Unitatea de Asistenţă Medico Socială Mediaş

Având  în  vedere  prevederile  art. 47 alin. 3 din Hotărârea nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de concurs  comunică următoarele  rezultate finale:

Nr.crt

Nume/prenume

(ID)

Funcţia

Punctaj proba scrisă

Punctaj interviu

Punctaj final

Rezultat final

1.

1336

Şef Birou

82,33

78,33

80,33

ADMIS

2.

1374

Inspector de specialitate gr.I

85

78,33

81,66

ADMIS

3.

1326

Îngrijitoare

73

80

76,5

ADMIS

Afişat astăzi 17.05.2023 la sediul Unităţii de Asistenţă Medico Socială  Mediaş .

Secretar comisie,
Roman Marieta