MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Rezultatul interviului la examenul de promovare în clasă organizat pentru funcţii publice de execuţie din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Mediaş

Rezultatul interviului

la examenul de promovare  în clasă organizat pentru funcţii publice de execuţie din cadrul  Direcţiei de Asistenţă  Socială  Mediaş

 

Având în vedere prevederile art. 61 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici actualizată, comisia de concurs  comunică  următoarele  rezultate ale interviului :

 

Nr. crt.

ID candidat

Funcţia publică

Punctajul interviului

Rezultatul interviului

1.

4683

Inspector clasa I grad

profesional asistent

96,66

ADMIS

 

  • Afişat  astăzi  06.10.2022 ora 14,00  la  sediul Direcţiei de Asistenţă Socială.

 

Secretar,

Roman Marieta