MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Rezultatul interviului privind concursul organizat în data de 31.08.2023 de Primăria Mediaș pentru promovare în funcția publică de conducere, vacante de șef serviciu gradul II la Serviciul Resurse Umane Salarizare

Rezultatul interviului
privind concursul organizat în data de 31.08.2023  de Primăria Mediaș
pentru promovare în funcția publică de conducere,
vacante de șef serviciu gradul II la Serviciul Resurse Umane Salarizare

 

Având în vedere prevederile art. 62 alin (3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat:

Nr. crt.

Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs

Funcţia

publică

Instituția Structura

Punctaj

interviu

Rezultatul probei interviu

1.

ID -14137

 

Șef serviciu

 

Primăria Municipiului Mediaș
Serviciul Resurse Umane Salarizare

98,60

ADMIS

  • Afişat astăzi 31.08.2022, ora 14.00 la sediul Primăriei Municipiului Mediaş și pe site-ul www.primariamedias.ro