MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Rezultatul probei interviu la examenul pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deținut de funcționarii publici

Rezultatul  probei interviu la examenul  pentru promovarea în gradul profesional  imediat superior celui deținut de funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mediaş, organizat în data de 21.03.2023

Nr. crt.

Numărul de înregistare atribuit dosarului de înscriere la examen

Funcția publică

Instituția  Publică/structura

Punctajul obținut la proba interviu

Rezultatul probei interviu

1.

ID 3183/21.02.2023

Inspectorclasa I, gradul profesional principal

Primăria Municipiului Mediaş Serviciul Resurse Umane - Salarizare

100

Admis

2.

ID 3184/21.02.2023

Inspector clasa I, gradul profesional superior

Primăria Municipiului Mediaş Compartimentul Monitorizare Servicii Utilități Publice și Guvernanță Corporativă

100

Admis

3.

ID 3273/21.02.2023

Polițist local clasa I, gradul profesional superior

Primăria Municipiului Mediaş Serviciul Siguranță și Ordine Publică

100

Admis

4.

ID 3274/21.02.2023

Polițist local clasa III, gradul profesional principal

Primăria Municipiului Mediaş Serviciul Siguranță și Ordine Publică

100

Admis

 

       Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la data afişării rezultatelor, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

       Contestațiile se depun Serviciul Resurse Umane-Salarizare, Direcţia Economică.

       Afișarea rezultatelor obținute de candidați la probele examenului, se realizează folosindu-se numărul de înregistare atribuit dosarului de înscriere la examen pentru fiecare candidat, conform  art.671 din H.G. nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu  modificările şi completările ulterioare.

       Afişat astăzi, 21.03.2023 ora 1500 la sediul Primăriei Municipiului Mediaș și pe site-ul

       www.primariamedias.ro.    

 

                                                                  

                                                                                                      Secretar comisie examen

                                                                                                                  Popa Liliana