MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea unor posturi vacante la Unitatea de Asistenţă Medico - Socială Mediaş

Rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea unor posturi   vacante  la Unitatea de Asistenţă Medico - Socială Mediaş

 

Având în vedere prevederile art. 47 alin. 3 din Hotărârea nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:  

Nr.crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia

Punctaj probă scrisă

Rezultat probă scrisă

1

1336

Şef birou

82,33 p

ADMIS

2

1374

Inspector de specialitate gr. I

85 p

ADMIS

3

1326

Îngrijitoare

73 p

ADMIS

  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine interviul în data de 15.05.2023 ora 9,00 la sediul Unităţii de Asistenţă Medico - Socială Mediaş.
  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele  obţinute  pot formula contestaţie în termen  de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării  conform art. 53 din Hotărârea nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor  d-na Roman Marieta.
  • Afişat astăzi 10.05.2023 la sediul Unităţii de Asistenţă Medico-Socială Mediaş din Ac. I. Morar nr. 7.