MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Rezultatul probei scrise la examenul de promovare organizat pentru ocuparea funcției contractuale de conducere pe postul vacant de șef serviciu la Serviciul Comunicare, Relații Publice, Învățământ, Sănătate, Relația cu ONG din cadrul Direcției pentru Cultură

Având în vedere prevederile art.47, alin.(3) din HG nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise susținută în data de 18.08.2023:

Nr.crt.

Cod numeric pentru identificare

Candidat pentru funcţia / gradul

Punctaj probă scrisă

Rezultatul

probei scrise

1

13933

Șef serviciu

gradul II

97,60

Admis

  • În cazul în care candidatul este nemulţumit de punctajul obţinut la probă scrisă a examenului are posibilitatea să depună contestaţie până în data de 22.08.2023 ora 1200 la secretarul comisiei de concurs sau la Serviciul Resurse Umane – Salarizare.
  • Candidatul declarat ,,admis” la proba scrisă va susține proba interviului în data de 24.08.2023 ora 1000 la sediul  Primăriei Municipiului Mediaș din strada Piaţa Corneliu Coposu, nr.3.