MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Rezultatul probei scrise la examenul pentru promovarea în gradul profesional

Rezultatul  probei scrise la examenul  pentru promovarea în gradul profesional  imediat superior celui deținut de funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mediaş, organizat în data de 21.03.2023 - proba scrisă

Nr. crt.

Numărul de înregistare atribuit dosarului de înscriere la examen

Funcția publică

Instituția Publică/structura

Punctajul obținut la proba scrisă

Rezultatul probei scrise

1.

ID 3183/21.02.2023

Inspector clasa I, gradul profesional principal

Primăria Municipiului Mediaş Serviciul Resurse Umane - Salarizare

94

Admis

2.

ID 3184/21.02.2023

Inspector clasa I, gradul profesional superior

Primăria Municipiului Mediaş Compartimentul Monitorizare Servicii Utilități Publice și Guvernanță Corporativă

99

Admis

3.

ID 3273/21.02.2023

Polițist local  clasa I, gradul profesional superior

Primăria Municipiului Mediaş Serviciul Siguranță și Ordine Publică

98

Admis

4.

ID 3274/21.02.2023

Polițist local clasa III, gradul profesional principal

Primăria Municipiului Mediaş Serviciul Siguranță și Ordine Publică

74

Admis

       Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la data afişării rezultatelor, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

       Contestațiile se depun Serviciul Resurse Umane-Salarizare, Direcţia Economică.

 Afișarea rezultatelor obținute de candidați la probele examenului, se realizează folosindu-se numărul de înregistare atribuit dosarului de înscriere la examen pentru fiecare candidat, conform art.671 din H.G. nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

      Afişat astăzi, 21.03.2023 ora 1300 la sediul Primăriei Municipiului Mediaș și pe site-ul www.primariamedias.ro.    

      Candidaţii declaraţi ,,Admis’’ vor susţine proba interviu în data de 21.03.2023, ora 1330 la sediul Primăriei Municipiului Mediaş.

 

                                                                   

                                                                                                      Secretar comisie examen

                                                                                                              Popa Liliana