MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Rezultatul probei scrise la examenul pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deținut de funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mediaş, organizat în data de 21.09.2023 - proba scrisă

Rezultatul probei scrise la examenul pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deținut de funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mediaş, organizat în data de 21.09.2023 - proba scrisă

Nr. crt.

Numărul de înregistare atribuit dosarului de înscriere la examen

Funcția publică

Instituția  Publică/structura

Punctajul obținut la proba scrisă

Rezultatul probei scrise

1.

Nr. 15051/01.09.2023

Inspector clasa I, gradul profesional principal

Primăria Municipiului Mediaş

Compartimentul Proiectare – Execuție Investiții

93

Admis

2.

Nr. 15049/01.09.2023

Inspector clasa I, gradul profesional superior

Primăria Municipiului Mediaş

Compartimentul Administrație Monitorizare Proceduri Administrative

98,33

Admis

3.

Nr. 15052/01.09.2023

Inspector clasa I, gradul profesional superior

Primăria Municipiului Mediaş

Compartimentul Centrul de Informare Cetățeni

92,67

Admis

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la data afişării rezultatelor, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

Contestațiile se depun Serviciul Resurse Umane-Salarizare, Direcţia Economică.

Afișarea rezultatelor obținute de candidați la probele examenului, se realizează folosindu-se numărul de înregistare atribuit dosarului de înscriere la examen pentru fiecare candidat, conform art.671 din H.G. nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

Afişat astăzi, 21.09.2023 ora 1200 la sediul Primăriei Municipiului Mediaș și pe site-ul www.primariamedias.ro.    

Candidaţii declaraţi ,,Admis’’ vor susţine proba interviu în data de 21.09.2023, ora 1230 la sediul Primăriei Municipiului Mediaş.