MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat de Unitatea de Asistenţă Medico - Socială Mediaş pentru ocuparea unor posturi contractual bugetare, vacante

Având în vedere art. 36 din Hotărârea nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de concurs comunică următoarele rezultate în urma selecţiei dosarelor de  înscriere:

Nr.crt.

ID candidat

Funcţia

Rezultatul selecţiei dosarului

Motivul respingerii dosarului

1.

1336

Sef birou

ADMIS

 

2.

1374

Inspector de specialitate gr. I

ADMIS

 

3.

1326

Îngrijitoare

ADMIS

 

Candidaţii declaraţi admişi pentru posturile de şef birou şi inspector de specialitate gr. I vor susţine proba scrisă în data de 10.05.2023 ora 09,00 şi candidata pentru postul de îngrijitoare va susţine proba scrisă în data de 10.05.2023 ora 11, 00 la sediul Unităţii de Asistenţă Medico Socială Mediaş din str. Academician Ioan Morar nr. 7.

Candidaţii nemulţumiţi pot formula contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării conform art. 53 din Hotărârea nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,  care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor d-na Roman Marieta .

Afişat azi 03.05.2023 la sediul Unităţii de Asistenţă Medico Socială Mediaş din str. Ac. I Moraru nr. 7