MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la examenul de promovare organizat pentru ocuparea funcției contractuale de conducere pe postul vacant de șef serviciu la Serviciul Comunicare, Relații Publice, Învățământ, Sănătate, Relația cu ONG din cadrul Direcției pentru Cultură

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la examenul de promovare organizat pentru ocuparea funcției contractuale de conducere pe postul vacant de șef serviciu la Serviciul Comunicare, Relații Publice, Învățământ, Sănătate, Relația cu ONG din cadrul Direcției pentru Cultură

Având în vedere prevederile art.36 alin.(1) din HG nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de examen comunică următoarele rezultate în urma selecţiei dosarelor de înscriere la concurs:

Nr.

Crt

Cod numeric pentru identificare

Funcţia / gradul pentru care candidează

Rezultatul selecţiei dosarului

Motivul respingerii dosarului

1

13933

Șef serviciu

gradul II

ADMIS

-

Candidatul declarat ,,admis” va susține proba scrisă în data de 18.08.2023 ora 10 la sediul  Primăriei Municipiului Mediaș din strada Piaţa Corneliu Coposu, nr.3