MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Anunț de licitație publică, pentru vânzarea unor imobile aparţinând domeniului privat al Municipiului Mediaş

Municipiul Mediaș organizează licitație publică pentru vânzarea unor imobile, aparţinând domeniului privat al Municipiului Mediaş, după cum urmează:

1.pentru imobilul situat în Mediaș str. Avram Iancu nr. 7 ap. 3, identificat în CF Mediaș nr. 100224-C1-U3 (CF vechi nr. 1415) sub nr. cadastral top: 1137/III compus din: spațiu cu altă destinație – atelier tâmplărie, cu cote părți comune de 54,10% din teren clădit și neclădit de 551 mp. (înscris în CF Mediaș nr. 100224, CF vechi nr. 1415, nr. cadastral/topografic  top: 1137), branșamente tehnico edilitare, poarta, împrejmuirile, zidurile comune, podul și șarpanta, proprietatea Municipiului Mediaș - domeniul privat, licitația va avea loc în data de 03 iunie 2021, la sediul Primăriei Municipiului Mediaș, P-ța Corneliu Coposu nr. 3 ora  11,oo. În caz de neadjudecare licitația se va repeta 30 iunie 2021 ora 11,oo.

2.pentru imobilul situat în satul aparținător Ighișu Nou str. Morii nr. 49, identificat în CF Mediaș nr. 102337 sub nr. cadastral/ topografic 102337 compus din: construcție de cărămidă cu teren în suprafață de 600 mp., proprietatea Municipiului Mediaș - domeniul privat, licitația va avea loc în data de 03 iunie 2021, la sediul Primăriei Municipiului Mediaș, P-ța Corneliu Coposu nr. 3 ora  12,oo. În caz de neadjudecare licitația se va repeta 30 iunie 2021 ora 12,oo.

3.pentru imobilul situat în Mediaș str. Nicolae Iorga nr. 15 ap. 1, identificat în CF Mediaș nr. 101514-C1-U4 (CF vechi nr. 327) sub nr. cadastral top: 356/1, 357/1/I compus din: cameră, bucătărie, WC, cu cote părți comune de 28% din teren clădit și neclădit de 820 mp. (înscris în CF Mediaș nr. 101514, CF vechi nr. 327, nr. cadastral/topografic  top: 356, 357), branșamentele edilitare, poarta, împrejmuirea, zidurile despărțitoare, acoperișul, căile de acces, curte, WC comun, fațade comune, proprietatea Municipiului Mediaș CIF: 4240677 - domeniul privat, licitația va avea loc în data de 03 iunie 2021, la sediul Primăriei Municipiului Mediaș, P-ța Corneliu Coposu nr. 3 ora  13,oo. În caz de neadjudecare licitația se va repeta 30 iunie 2021 ora 13,oo.

4.pentru imobilul situat în Mediaș str. Petofi Șandor nr. 16 ap. 6, identificat în CF Mediaș nr. 101675-C1-U6 (CF vechi nr. 3534) sub nr. cadastral top: 110/1-112/2-112/3-113/2-109-114/VI compus din: 2 camere, bucătărie, cămară, hol comun cu ap. 5, latrină, șopron, cu cote părți comune de 12% din întreg teren clădit și neclădit de 1115 mp. (înscris în CF Mediaș nr. 101675, CF vechi nr. 3534, nr. cadastral top: 110/1-112/2-112/3-113/2-109-114), branșamentele tehnico-edilitare, poarta, împrejmuirile, podul și șarpanta, zidurile despărțitoare, pivnița, proprietatea Municipiului Mediaș - domeniul privat, licitația va avea loc în data de 03 iunie 2021, la sediul Primăriei Municipiului Mediaș, P-ța Corneliu Coposu nr. 3 ora  10,oo. În caz de neadjudecare licitația se va repeta 30 iunie 2021 ora 10,oo.

Procurarea documentației de licitație și depunerea ofertelor de licitație se va face în perioada 14 mai 2021 – 02 iunie 2021 ora 15,oo la Centrul de Informații cu Cetățenii din cadrul Primăriei Municipiului Mediaș, în caz de neadjudecare termenul se prelungește până la data de 29 iunie 2021 ora 15,oo.

Informații suplimentare se pot obține zilnic de la Primăria Municipiului Mediaș sau la tel. 0269803816 sau 0269803818.