MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Anunț de licitație publică cu strigare, pentru vânzarea unor imobile în 15 și 16 septembrie 2020

Primăria Municipiului Mediaș cu sediul în Mediaș P-ta Corneliu Coposu nr. 3, în conformitate cu Hotărârile Consiliului Local - Mediaș nr. 199/2020, 126/2020, 177/2020 și 176/2020, anunță organizarea licitației publice cu strigare, pentru vânzarea unor imobile, aparținând domeniului privat al Municipiului Mediaș.

Imobilele sunt situate în intravilanul municipiului Mediaș iar licitațiile sunt programate după cum urmează:

1.  pentru imobilul (c-ții+cotă teren aferent) situat în Mediaș P-ța Corneliu Coposu nr.2A identificat în CF Mediaș 107286-C1-U1 (CF vechi nr.12770) sub nr. cadastral 107286-C1-U1 compus din:

-la subsol: 7 spații depozitare, 1 grup social;

-la parter: sală, 2 holuri, 2 birouri, terasă, 2 casa scării;

-la etaj: sală, cameră electrică, hol, wc;

în suprafață utilă de 867,80 mp și în cotă de 77% din teren de 926 mp (înscris în CF Mediaș nr. 107286, CF vechi nr. 11055, nr. cadastral/topografic top: 916/2/11/2) licitația va avea loc în data de 15 septembrie 2020, la sediul Primăriei Municipiului Mediaș, P-ța Corneliu Coposu nr.3 ora  10,oo. În caz de neadjudecare licitația se va repeta 06 octombrie 2020 ora 10,oo. 

Prețul de pornire a licitației este de 292.000 euro. stabilit în lei la cursul BNR la data adjudecării licitației.

 

2.    pentru imobilul (teren) situat în Mediaș str. Pinului nr. 21, identificat în CF Mediaș nr. 115067 sub nr. cadastral/topografic 115067 teren în suprafață de 142 mp., licitația va avea loc în data de 15 septembrie 2020, la sediul Primăriei Municipiului Mediaș, P-ța Corneliu Coposu nr. 3 ora  13,oo. În caz de neadjudecare licitația se va repeta 06 octombrie 2020 ora 13,oo.

Prețul de pornire a licitației este de 2.800 euro + TVA. stabilit în lei la cursul BNR la data adjudecării licitației.

 

3.   pentru imobilul (teren) situat în Mediaș str. Hațeg nr. 28, identificat în CF Mediaș nr. 115044 sub nr. cadastral/ topografic 115044 teren în suprafață de 65 mp., licitația va avea loc în data de 16 septembrie 2020, la sediul Primăriei Municipiului Mediaș, P-ța Corneliu Coposu nr. 3 ora  10,oo. În caz de neadjudecare licitația se va repeta 07 octombrie 2020 ora 10,oo.

Prețul de pornire a licitației este de 5.400 lei + TVA.


4.    pentru imobilul (teren) situat în Mediaș str. Turda nr. 13, identificat în CF Mediaș nr. 104956 sub nr. cadastral/ topografic 104956 teren în suprafață de 1.003 mp., licitația va avea loc în data de 16 septembrie 2020, la sediul Primăriei Municipiului Mediaș, P-ța Corneliu Coposu nr. 3 ora  13,oo. În caz de neadjudecare licitația se va repeta 07 octombrie 2020 ora 13,oo.

Prețul de pornire a licitației este de 29.100 euro + TVA. stabilit în lei la cursul BNR la data adjudecării licitației.

 

Procurarea documentației de licitație și depunerea ofertelor de licitație se va face în perioada 10 august 2020 – 14 septembrie 2020 ora 15.oo la Centrul de Informare Cetățeni din cadrul Primăriei Municipiului Mediaș, în caz de neadjudecare termenul se prelungește până la data de 05 octombrie 2020 ora 15.00.

Informații suplimentare se pot obține zilnic de la Primăria Municipiului Mediaș sau la tel. 0269803816 sau 0269803818.