MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Anunt licitație publică pentru închirierea unui spațiu din cadrul imobilului situat în Ighișu Nou, str.Școlii nr.57, cuprins în domeniul public al municipiului Mediaș

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI MEDIAŞ, P-ţa Corneliu Coposu, nr. 3, telefon/fax 0269/803817, organizează licitație publică pentru închirierea unui spațiu din cadrul imobilului situat în Ighișu Nou, str.Școlii nr.57, cuprins în domeniul public al municipiului Mediaș.

Spațiul are suprafața totală de 74,09 mp, este compus din 4 încăperi în suprafață utilă totală de 48,79 mp, 1 hol în suprafață utilă de 19,99 mp și 1 grup sanitar în suprafață utilă de 5,31 mp, respectiv teren aferent spațiului în suprafață de 100 mp,  fiind identificat în CF nr.114568 Mediaș nr. cadastral 114568-C1, iar terenul identificat în CF nr.114568 Mediaș nr. cadastral 114568.

Procurarea documentaţiei de atribuire se face de la Centrul de Informare Cetățeni din cadrul Primăriei municipiului Mediaș, telefon 0269/803803, contracost la valoarea de 200,00 lei /documentație, care se achită în numerar la caseria Direcției Fiscale Locale Mediaș sau în contul organizatorului RO80TREZ57721360250XXXXX, deschis la Trezoreria Mediaş.

Procurarea documentației și depunerea ofertelor se face în perioada 16.02.2021 – 12.03.2021, respectiv 17.03.2021 – 02.04.2021, în caz de neadjudecare, la primul termen.

Ofertele se depun la Primăria municipiului Mediaș, P-ța Corneliu Coposu nr.3, Centrul de Informare Cetățeni, într-un singur exemplar, în plic închis, până la data de 12.03.2021, ora 13:00 și până la data de 02.04.2021, ora 13:00, în caz de neadjudecare, la primul termen.

Locul desfăşurării licitaţiei este sediul Primăriei municipiului Mediaş, P-ţa Corneliu Coposu nr.3, sala mică de şedinţe, în data de 16.03.2021, ora 10:00 și în data de 06.04.2021, ora 10:00 în caz de neadjudecare, la primul termen.

Instanța competentă în soluționarea eventualelor litigii este Judecătoria Mediaș, str. Unirii nr.10, cod. 551025, județul Sibiu, telefon: 0269/ 845048, fax: 0269/ 846707, email: jud.medias@just.ro

Data transmiterii anunțului de licitație în vederea publicării: 15.02.2021