MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Oferta de vânzare nr.46 din 04.10.2022 depusă de Iagaru Nicoleta, Candea Elena, Nemes Doina Maria Mediaș pentru terenul extravilan în suprafață de 1,00 ha arabil, înscris în CF 116495 nr. cad. 116495