MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Oferta de vanzare teren agricol extravilan nr. 68/23.05.2023 pentru terenul situat in extravilanul mun Mediaș, în suprafata de 0,58 ha , categoria de folosinta arabil, inscris in CF 109813, nr. cadastral 109813, depusa de Bogdan Romulus din Germania ,la pretul de 87.000 lei