MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Anunţ licitație publică pentru închiriere spaţiu - str.Nicolae Iorga, nr.2, ap.1

        PRIMĂRIA MUNICIPIULUI MEDIAŞ, P-ţa Corneliu Coposu, nr. 3, telefon/fax 0269/803870, organizează licitație publică privind  închirierea prin licitaţie publică a unui spațiu din cadrul apartamentului nr.1, situat în Mediaș, str. N. Iorga, nr.2, aparținând domeniului public al municipiului Mediaș.

Spațiul are suprafața de 17,27 mp, este compus dintr-o încăpere, în CF Mediaş nr.105312-C1-U1 nr. top 214/I cu părți indivize comune de 94,49% din teren clădit și neclădit în suprafață de 1433 mp, înscris în CF Mediaş nr.105312 nr. top 214.

Procurarea documentaţiei de atribuire se face de la Centrul de Informare Cetățeni din cadrul Primăriei municipiului Mediaș, telefon 0269/803803, contracost la valoarea de 50,00 lei /documentație, care se achită în numerar la caseria Direcției Fiscale Locale Mediaș sau în contul organizatorului RO80TREZ57721360250XXXXX, deschis la Trezoreria Mediaş.

Procurarea documentației și depunerea ofertelor se face în perioada 17.09.2021 – 08.10.2021, respectiv 12.10.2021 – 03.11.2021, în caz de neadjudecare, la primul termen.

           Ofertele se depun la Primăria municipiului Mediaș, P-ța Corneliu Coposu nr.3, Centrul de Informare Cetățeni, într-un singur exemplar, în plic închis, până la data de 08.10.2021, ora 13:00 și până la data de 03.11.2021, ora 15:00, în caz de neadjudecare, la primul termen.

Locul desfăşurării licitaţiei este sediul Primăriei municipiului Mediaş, P-ţa Corneliu Coposu nr.3, sala mică de şedinţe, în data de 11.10.2021, ora 11:00 și în data de 04.11.2021, ora 11:00 în caz de neadjudecare, la primul termen.

Instanța competentă în soluționarea eventualelor litigii este Judecătoria Mediaș, str. Unirii nr.10, cod. 551025, județul Sibiu, telefon: 0269/ 845048, fax: 0269/ 846707, email: jud.medias@just.ro

Data transmiterii anunțului de licitație în vederea publicării: 15.09.2021.