MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Anunț de licitație publică, pentru vânzarea unui imobil situat în localitatea Mediaș Șos.Sibiului nr.38 jud. Sibiu, domeniul privat al Municipiului Mediaş

Primăria Municipiului Mediaș cu sediul în localitatea Mediaș P-ța Corneliu Coposu nr.3 jud. Sibiu, în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local - Mediaș nr. 342/25.11.2021, anunță organizarea licitației publice cu strigare, pentru vânzarea unui imobil, aparținând domeniului privat al Municipiului Mediaș, situat în localitatea Mediaș, Șoseaua Sibiului nr. 38, identificat în CF Mediaș nr. 113269 sub nr. cadastral/topografic teren intravilan în suprafață de 242 mp., CIF: 4240677.

Licitația va avea loc în data de 23 februarie 2022 ora  11,oo, la sediul Primăriei Municipiului Mediaș, P-ța Corneliu Coposu nr. 3 jud. Sibiu.

Procurarea documentația de atribuire precum și depunerea ofertei se va face la Centrul de Informare Cetățeni din cadrul Primăriei municipiului Mediaș în perioada 02.02.2022 – 22.02.2022 ora 15:oo. Documentația de atribuire costă de 200 lei și se achită numerar sau în contul organizatorului RO80TREZ57721360250XXXXX deschis la Trezoreria Mediaș.

Pentru relații suplimentare vă rugăm să ne contactați la: tel. 0269803816 sau 0269803818, fax. 0269803817.

Primăria Municipiului Mediaș cu sediul în localitatea Mediaș P-ța Corneliu Coposu nr. 3 jud. Sibiu, în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local - Mediaș nr. 342/25.11.2021, anunță organizarea licitației publice cu strigare, pentru vânzarea unui imobil, aparținând domeniului privat al Municipiului Mediaș, situat în localitatea Mediaș, Șoseaua Sibiului nr. 38, identificat în CF Mediaș nr. 113269 sub nr. cadastral/topografic teren intravilan în suprafață de 242 mp., CIF: 4240677.

Licitația va avea loc în data de 23 februarie 2022 ora  11,oo, la sediul Primăriei Municipiului Mediaș, P-ța Corneliu Coposu nr. 3 jud. Sibiu.

Procurarea documentația de atribuire precum și depunerea ofertei se va face la Centrul de Informare Cetățeni din cadrul Primăriei municipiului Mediaș în perioada 02.02.2022 – 22.02.2022 ora 15:oo. Documentația de atribuire costă de 200 lei și se achită numerar sau în contul organizatorului RO80TREZ57721360250XXXXX deschis la Trezoreria Mediaș.

Pentru relații suplimentare vă rugăm să ne contactați la: tel. 0269803816 sau 0269803818, fax. 0269803817.