MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Proiect buget 2010

PROIECTUL DE BUGET 2010
-  Municipiul Mediaş -
 

 

OBIECTIVELE DE INVESTITII PROPUSE A FI EXECUTATE ÎN ANUL 2010 :

Proiecte de investiţii

 • Echipare tehnico-edilitară zona Bucegi
 • Modernizare 57 străzi municipiul Mediaş
 • Extindere reţea de iluminat public, municipiul Mediaş
 • PUZ locuinţe pt. tineret zona Baraj 
 • Reabilitare termică blocuri, municipiul Mediaş
 • Studii pentru amenajare staţii autobuz
 • Bloc locuinţe de serviciu str. Gravorilor
 • Reabilitare pod CFR P-ţa A. Şaguna

Lucrări de investiţii

 • Amenajare sistem rutier str. Greweln, Angărul de Jos, E. Racoviţă, Livezii, Haţeg, Viilor, Strugurilor, Caraiman, Cristalului, Brădet, Movilei, Muscelului, Moşnei, Măgurei, Gorunului, Măceşilor, Perilor, Vişinilor, Cireşilor, Angărul de Sus, Wewern, Teilor, Ghimbav
 • Amenajare intersecţie Axente Sever cu H. Oberth
 • Bloc 33 locuinţe sociale şi amenajări exterioare bloc 4 str. Luncii
 • Modernizare anvelope Şc. Gen.5, Şc. Gen.7, Grup Şcolar MIU, Grup Şc. Automecanica, clădire Primărie
 • Echipare tehnico – edilitară blocuri ANL str. Predeal

Aşteptăm sugestii de la cetăţeni pentru viitoarele proiecte de investiţii la CIC, Primăria Municipiului Mediaş, zilnic  între orele 09-12.

Proiecte cu finanţare externă

 • Parteneriat pentru un mediu curat, reducerea deşeurilor şi dezvoltare durabilă în Regiunea 7 Centru


INFORMAŢII  PENTRU  CETĂŢENI

 

 • Doriţi să aflaţi cum sunt gospodăriţi banii localităţii?
 • Vreţi să ştiţi pentru ce lucrări şi servicii sunt alocaţi bani din buget?

Vă rugăm să vă adresaţi la:
Primăria Municipiului  Mediaş,
CIC, zilnic între orele 9:00-12:00
Telefon: 0269-803803

 

 • Aveţi o propunere sau o sugestie pentru binele comunităţii, care implică folosirea banilor din bugetul local ?

   

Vă rugăm să depuneţi o cerere scrisă în atenţia primarului sau a Comisiei Economice - Buget a Consiliului Local, la Primăria Municipiului Mediaş.
Zilnic între orele 9:00 – 12:00