MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Oferta de vanzare teren agricol extravilan nr. 47/17.10.2022 pentru suprafata de 0,5266 ha arabil , inscrisă in CF 108229, nr. cad 2194/2