MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Anunț de licitație publică pentru închirierea terenurilor situate în Mediaș str.Otto Kromberg f.n., aflate în domeniul public al mun.Mediaș

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI MEDIAŞ, P-ţa Corneliu Coposu, nr. 3, telefon/fax 0269/803817, organizează licitație publică pentru închirierea terenurilor situate în municipiul Mediaș str.Otto Kromberg f.n., aflate în domeniul public al municipiului Mediaș în baza HCL nr268/2021.

Terenurile au suprafața de 2.500mp parte din terenul în suprafață totală de 7.065mp, identificate în CF nr.115546 Mediaș nr.cadastral/nr.topografic 115546.

Procurarea documentaţiei de atribuire se face de la Centrul de Informare Cetățeni din cadrul Primăriei municipiului Mediaș, telefon 0269/803803, contracost la valoarea de 200,00 lei /documentație, care se achită în numerar la caseria Serviciului Fiscal Local Mediaș sau în contul organizatorului RO80TREZ57721360250XXXXX, deschis la Trezoreria Mediaş.

Procurarea documentației și depunerea ofertelor se face în perioada 12.10.2021 – 03.11.2021.

Ofertele se depun la Primăria municipiului Mediaș, P-ța Corneliu Coposu nr.3, Centrul de Informare Cetățeni, într-un singur exemplar, în plic închis, până la data de 03.11.2021, ora 15:00.

Locul desfăşurării licitaţiei este sediul Primăriei municipiului Mediaş, P-ţa Corneliu Coposu nr.3, sala mică de şedinţe, în data de 04.11.2021, ora 13:00.

Pentru relaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la: tel. 0269803816 sau 0269803818, fax. 0269803817.