MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Anunt licitației publica ptr concesionarea unui imobil, aparținând domeniului privat al Mun.Mediaș str.M.Kogalniceanu nr.25

Primăria Municipiului Mediaș cu sediul în Mediaș P-ța Corneliu Coposu nr. 3, în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local - Mediaș nr.102/30.03.2022 și OUG nr.57/2019, anunță organizarea licitației publice cu strigare, pentru concesionarea unui imobil, aparținând domeniului privat al Municipiului Mediaș.

Imobilul este situat în intravilanul municipiului Mediaș str.M.Kogălniceanu nr.25., identificat în - CF Mediaș nr.115324 sub nr.cadastral/nr.topografic 115324-C1 – construcție Sconstruită la sol 148mp și CF Mediaș nr.115324 sub nr.cadastral/nr.topografic 115324 - teren intravilan în suprafață de 472mp.

Licitația va avea loc în data de 12 mai 2022, la sediul Primăriei Municipiului Mediaș, P-ța Corneliu Coposu nr. 3 ora  11,oo.

Prețul minim de pornire a licitației este de 13.200 lei/an, reprezentând redevența minima anuală.

Procurarea documentației de licitație și depunerea ofertelor de licitație se va face în perioada 13 aprilie 2022 – 11 mai 2022 ora 15.oo la Centrul de Informare Cetățeni din cadrul Primăriei Municipiului Mediaș.

Informații suplimentare se pot obține zilnic de la Primăria Municipiului Mediaș sau la tel. 0269803816 sau 0269803818.