MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Anunț privind etapa de încadrare Varianta Ocolitoare Mediaș

Anunt public privind decizia etapei de incadrare

 

MUNICIPIUL MEDIAS titular al proiectului “Varianta ocolitoare a orasului Medias pe DN14”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre A.P.M. Sibiu in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Varianta ocolitoare a orasului Medias pe DN14” propus a fi amplasat in mun. Medias, jud. Sibiu.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Sibiu, str. Hipodromului, nr. 2A, municipiul Sibiu, in zilele de luni-vineri, intre orele 10-12, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmsb.anpm.ro. Publicul interest poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a A.P.M Sibiu.