MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Anunț licitației publică, pentru vânzarea unor imobile situate administrativ în localitatea Mediaș str. Plopului nr. 16 jud. Sibiu și în localitatea Ighișu Nou str. Școlii nr. 67 jud. Sibiu

Primăria Municipiului Mediaș cu sediul în localitatea Mediaș P-ța Corneliu Coposu nr. 3 jud. Sibiu, în conformitate cu Hotărârile Consiliului Local - Mediaș nr. 12 și nr. 13 din 27.01.2022, anunță organizarea licitației publice, pentru vânzarea unor imobile situate administrativ după cum urmează:

1.în localitatea Mediaș str. Plopului nr. 16 jud. Sibiu, identificat în CF Mediaș nr. 108275 (CF vechi nr. 16694) sub nr. cadastral/topografic CAD: 2287 top: 3988/157/89/1/19/3/2/1/7 teren intravilan în suprafață de 146 mp. proprietatea Municipiului Mediaș - domeniul privat și CF Mediaș nr. 108281 (CF vechi nr. 16699) sub nr. cadastral/topografic CAD: 2292 top: 3988/157/89/1/19/3/2/1/12 teren intravilan în suprafață de 333 mp. proprietatea Municipiului Mediaș - domeniul privat. Licitația va avea loc în data de 16 martie 2022 ora  10,oo, la sediul Primăriei Municipiului Mediaș, P-ța Corneliu Coposu nr. 3 jud. Sibiu.

Licitația va avea loc în data de 16 martie 2022 ora  10,oo, la sediul Primăriei Municipiului Mediaș, P-ța Corneliu Coposu nr. 3 jud. Sibiu.

2.în localitatea Ighișu Nou str. Școlii nr. 67 jud. Sibiu, identificat în CF Mediaș nr. 109678 sub nr. cadastral/topografic 109678 teren intravilan în suprafață de 500 mp. proprietatea Municipiului Mediaș CIF: 4240677 - domeniul privat și CF Mediaș nr. 109679 sub nr. cadastral/topografic 109679 teren intravilan în suprafață de 732 mp. proprietatea Municipiului Mediaș CIF: 4240677 - domeniul privat.

Licitația va avea loc în data de 16 martie 2022 ora  11,oo, la sediul Primăriei Municipiului Mediaș, P-ța Corneliu Coposu nr. 3 jud. Sibiu.

Procurarea documentația de atribuire precum și depunerea ofertei se va face la Centrul de Informare Cetățeni din cadrul Primăriei municipiului Mediaș în perioada 21.02.2022 – 15.03.2022 ora 15:oo.

Documentația de atribuire costă de 200 lei/imobil și se achită numerar sau în contul organizatorului RO80TREZ57721360250XXXXX deschis la Trezoreria Mediaș.

Pentru relații suplimentare vă rugăm să ne contactați la: tel. 0269803816 sau 0269803818, fax. 0269803817.