MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Oferta de vanzare teren agricol extravilan nr. 56/17.03.2023 pentru terenul situat in extravilanul sat Ighisul Nou , în syuprafata de 0,26 ha , categoria de folosinta pășune, inscris in CF 117451 Medias , nr. cadastral 117451 la pretul de 17.000 lei