MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Invatamant

Invatamant

Nu există date privind începuturile învaţământului în Mediaş dar faptul că în perioada 1432 - 1520 au studiat la Cracovia şi Viena 50 de medieşeni atestă indirect existenţa unei pregătiri de bază cu mult înaintea acestei perioade.
Scoala Sportiva Medias
În perioada 1547 - 1570, elevii medieşeni îşi continuă studiile începute la Mediaş în treapta superioară a gimnaziului de la Braşov, ceea ce confirmă încă o dată existenţa unor şcoli în oraş. Se poate vorbi despre o “schola civitatis” pe la 1586. În anul 1721 funcţionează Şcoala confesională romano - catolică. Noua clădire a şcolii a fost construită în 1908 (astăzi Şcoala Generală “St. Bathory”).

Mai consemnăm:

1736 - 1790 Şcoala piariştilor
1815 - apariţia şcolii de fete
1871 - Şcoala agricolă
1873 - Şcoala orăşenească de meserii
1885 - 1886 Şcoala elementară de stat maghiară care din 1895 va funcţiona într-un nou sediu (actualmente Şcoala Generala “Mihai Eminescu”)

Învăţământul în limba română a apărut şi s-a dezvoltat mai târziu, după 1784.

Datele referitoare la începutul învăţământului medieşan în limba română sunt puţine. Se ştie că pe la 1785 DIMITRIE EUSTATEVICI a deschis la Sibiu primul curs pentru formarea dascălilor (ortodocşi). Printre absolvenţii cursului încheiat în 1787 remarcăm prezenţa lui Gavrilă Kelburjan din suburbia Mediaş, suburbie în care acesta a şi funcţionat ca dascăl.

Prima şcoală românească care a funcţionat în cetate este legată de episcopul Ioan Bob, care pe cheltuiala sa ridică Biserica greco - catolică de pe Ţeches, biserică pe lângă care a funcţionat o şcoală confesională. După 1919 reţeaua şcolară se va dezvolta existând învăţământ în toate cele trei limbi.

Actualmente, în Mediaş întâlnim toate formele de învăţământ, de la cel preşcolar la cursuri postuniversitare şi masterat.