MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Rapoarte propuse in sedinta ordinara a CLM din luna iulie 2023 de către Direcția Dezvoltare Urbană - Serviciul Administrare Patrimoniu, Cadastru și Topometrie

1. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere pentru locuințele pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, situate în Municipiul Mediaş.

Referatul de aprobare nr. 216/2023, proiectul de hotărâre nr. 216/2023, raportul de specialitate nr. 12.480/12.07.2023;

Temei legal: art. 8 alin. (5), art. 15 alin. (14) alin. (15) alin. (16) din Legea nr. 152/1998, art. 868 alin. (2) din Legea nr. 287/2009, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a” şi art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisia nr. 2

descarca material-->

2. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al Municipiului Mediaş a obiectivului de investiție „Camere video Ighișu Nou (sistem de supraveghere video cu vizualizare și înregistrare)”.

Referatul de aprobare nr. 215/2023, proiectul de hotărâre nr. 215/2023, raportul de specialitate nr. 12.142/17.07.2023;

Temei legal: art. 108, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139 alin. (3) lit. „g”, art. 196 alin. (1) lit. „a”, art. 200, art. 286 alin. (4), art. 290 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3

descarca material-->

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a unui imobil (construcție și teren aferent), situat în Municipiul Mediaș, Aleea Comandor Dimitrie Moraru nr. 15, aflat în domeniul public al Municipiului Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 218/2023, proiectul de hotărâre nr. 218/2023, raportul de specialitate nr. 12.893/19.07.2023;

Temei legal: art. 871-873 din Legea nr. 287/2009, art. 108 lit. „b”, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200, art. 302-331 și art. 362 alin. (1) și (3) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3

descarca material-->

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității achiziționării de către Municipiul Mediaș a unor imobile situate în intravilanul Municipiului Mediaș, str. 1 Decembrie nr. 27 și str. Metanului fn, în scopul amenajării unor locuri de parcare la domiciliu.

Referatul de aprobare nr. 214/2023, proiectul de hotărâre nr. 214/2023, raportul de specialitate nr. 11.178/17.07.2023;

Temei legal: Legea nr. 287/2009, art. 129 alin. (1), (14), art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3

descarca material-->