MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Anunț licitație publică pentru închiriere spațiu - P-ta Regele Ferdinand I nr. 1A

 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI MEDIAŞ, P-ţa Corneliu Coposu, nr. 3, telefon/fax 0269/803817, organizează licitație publică pentru închirierea spațiului situat în cadrul imobilului situat în Mediaș, str. P-ța Regele Ferdinand I nr.1A, aflat în incinta Bibliotecii municipale St. L. Roth, cuprins în domeniul public al municipiului Mediaș .

 Spațiul are suprafața de 20,25 mp, este compus din 2 încăperi, identificat în CF 110105-C1-U6 Mediaș, (CF vechi 13.818), nr. cadastral TOP 202-205/2/1/II, cu părți indivize comune de 2,68 %, întreg teren clădit și neclădit, ziduri despărțitoare, planșeele despărțitoare, instalațiile de curent, apă, gaz, canalizare, casa scărilor, acoperișul la construcția cu parter și etaj,  teren înscris în CF nr. 110105, nr. cadastral/nr. topografic TOP 202-205/2/1.

 Procurarea documentaţiei de atribuire se face de la Centrul de Informare Cetățeni din cadrul Primăriei municipiului Mediaș, telefon 0269/803803, contracost la valoarea de 50,00 lei /documentație, care se achită în numerar la caseria Direcției Fiscale Locale Mediaș sau în contul organizatorului RO80TREZ57721360250XXXXX, deschis la Trezoreria Mediaş.

 Procurarea documentației și depunerea ofertelor se face în perioada 06.08.2021 – 31.08.2021, respectiv 02.09.2021 – 22.09.2021, în caz de neadjudecare, la primul termen.

 Ofertele se depun la Primăria municipiului Mediaș, P-ța Corneliu Coposu nr.3, Centrul de Informare Cetățeni, într-un singur exemplar, în plic închis, până la data de 31.08.2021, ora 15:00 și până la data de 24.09.2021, ora 15:00, în caz de neadjudecare, la primul termen.

 Locul desfăşurării licitaţiei este sediul Primăriei municipiului Mediaş, P-ţa Corneliu Coposu nr.3, sala mică de şedinţe, în data de 01.09.2021, ora 14:00 și în data de 27.09.2021, ora 14:00 în caz de neadjudecare, la primul termen.

Instanța competentă în soluționarea eventualelor litigii este Judecătoria Mediaș, str. Unirii nr.10, cod. 551025, județul Sibiu, telefon: 0269/ 845048, fax: 0269/ 846707, email: jud.medias@just.ro

Data transmiterii anunțului de licitație în vederea publicării: 03.08.2021.