MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Anunt licitație publică pentru închirierea unui spațiu situat în Mediaș str.1 Decembrie nr.23

Anunț licitație publică pentru închirierea spațiului situat în Mediaș, str.1 Decembrie nr.23, aflat în domeniul privat al municipiului Mediaș , cu destinația de ”prestări servicii-servicii medicale”

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI MEDIAŞ, P-ţa Corneliu Coposu, nr. 3, telefon/fax 0269/803817, organizează licitație publică pentru închirierea spațiului situat în Mediaș, str. 1 Decembrie nr.23, aflat în domeniul privat al municipiului Mediaș în baza HCL nr.387/2021, cu destinația de ”prestări servicii-servicii medicale”.

Spațiul are o suprafață utilă totală de 19,31 mp și teren aferent de 43,71 mp, compus dintr-o încăpere în suprafață utilă de 16,54 mp și grup sanitar în suprafață utilă de 2,77 mp identificat în CF nr.102124-C1-U21 Mediaș nr. cadastral 102124-C1-U21.

Procurarea documentaţiei de atribuire se face de la Centrul de Informare Cetățeni din cadrul Primăriei municipiului Mediaș, telefon 0269/803803, contracost la valoarea de 200,00 lei /documentație, care se achită în numerar la caseria Serviciului Fiscal Local Mediaș sau în contul organizatorului RO80TREZ57721360250XXXXX, deschis la Trezoreria Mediaş.

Procurarea documentației și depunerea ofertelor se face în perioada 04.03.2022 – 25.03.2022.

Ofertele se depun la Primăria municipiului Mediaș, P-ța Corneliu Coposu nr.3, Centrul de Informare Cetățeni, într-un singur exemplar, în plic închis, până la data de 25.03.2022, ora 13:00.

Locul desfăşurării licitaţiei este sediul Primăriei municipiului Mediaş, P-ţa Corneliu Coposu nr.3, sala mică de şedinţe, în data de 29.03.2022, ora 11:00.