MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Anunț licitație publică pentru vânzarea unor imobile, aparținând domeniului privat al Mun.Mediaș str.Traian Vuia nr.1 și str.Aurel Vlaicu nr.33

       Primăria Municipiului Mediaș cu sediul în localitatea Mediaș P-ța Corneliu Coposu nr. 3 jud. Sibiu, în conformitate cu Hotărârile Consiliului Local - Mediaș nr. 103/30.03.2022 și nr. 104/30.03.2022, anunță organizarea licitației publice pentru vânzarea unor imobile, aparținând domeniului privat al Municipiului Mediaș, după cum urmează:

  1. Imobil situat în localitatea Mediaș, str. Traian Vuia nr. 1, identificat în CF Mediaș nr. 102812 (nr. topografic: 3840/1/4/5/1/1) sub nr. cadastral/nr. topografic:
  • 102812 teren intravilan în suprafață de 1.783 mp.
  • 102812-C1 compus din: parter – 7 camere, 1 grup sanitar și 1 hol, suprafață desfășurată = 174 mp.
  • 102812-C2 compus din: anexă, suprafață desfășurată = 107 mp.

proprietatea Municipiului Mediaș CIF: 4240677 - domeniul privat.

Licitația va avea loc în data de 11 mai 2022 - ora  11,oo, la sediul Primăriei Municipiului Mediaș, P-ța Corneliu Coposu nr. 3 jud. Sibiu.

2.    Imobil situat în localitatea Mediaș, str. Aurel Vlaicu nr. 33, identificat în CF Mediaș nr. 115412 sub nr. cadastral/topografic 115412 teren intravilan în suprafață de 3.350 mp. proprietatea Municipiului Mediaș - domeniul privat cu drept de administrare Consiliul Local al Municipiului Mediaș.

Licitația va avea loc în data de 11 mai 2022 - ora  10,oo, la sediul Primăriei Municipiului Mediaș, P-ța Corneliu Coposu nr. 3 jud. Sibiu.

     Procurarea documentația de atribuire precum și depunerea ofertei se va face la Centrul de Informare Cetățeni din cadrul Primăriei municipiului Mediaș în perioada 15.04.2022 – 09.05.2022 ora 15:oo. Documentația de atribuire costă de 200 lei și se achită numerar sau în contul organizatorului RO80TREZ57721360250XXXXX deschis la Trezoreria Mediaș.

          Pentru relații suplimentare vă rugăm să ne contactați la: tel. 0269803816 sau 0269803818, fax. 0269803817.