MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Anunt licitatie vanzare imobil aparținând domeniului privat al Municipiului Mediaș situat pe str.Angarul de Sus f.n.

Primăria municipiului Mediaș cu sediul în localitatea Mediaș P-ța Corneliu Coposu nr. 3 jud. Sibiu, în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local - Mediaș nr. 99/29.03.2023, anunță organizarea licitației publice pentru vânzarea unui teren intravilan în suprafață de 465 mp., situat în localitatea Mediaș, str. Angărul de Sus f.n. jud. Sibiu, identificat în CF Mediaș nr. 115568 (CF vechi nr. 115338) sub nr. cadastral/topografic 115568, proprietatea Municipiului Mediaș CIF: 4240677, domeniul privat.

Licitația va avea loc în data de 04 iulie 2023 - ora  10, la sediul Primăriei municipiului Mediaș, P-ța Corneliu Coposu nr. 3 jud. Sibiu.

Procurarea documentațiilor de atribuire precum și depunerea ofertelor se va face la Centrul de Informare Cetățeni din cadrul Primăriei municipiului Mediaș în perioada 08.06.2023 – 03.07.2023 ora 15:oo. Documentațiile de atribuire costă de 200 lei și se achită numerar sau în contul organizatorului RO80TREZ57721360250XXXXX deschis la Trezoreria Mediaș.

 

   Pentru relații suplimentare vă rugăm să ne contactați la: tel. 0269803816 sau 0269803818, fax. 0269803817.