MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Anunț licitații publice pentru vânzarea unor imobile, aparținând domeniului privat al Municipiului Mediaș situate pe str.Cloșca nr.2 ap. 47, str.Luceafarului nr. 36, str.Cuza Vodă nr.2

Primăria Municipiului Mediaș cu sediul în localitatea Mediaș P-ța Corneliu Coposu nr. 3 jud. Sibiu, în conformitate cu Hotărârile Consiliului Local - Mediaș nr. 311/2022, nr. 171/2022 și nr. 200/2022, anunță organizarea licitației publice pentru vânzarea unor imobile, aparținând domeniului privat al Municipiului Mediaș, după cum urmează:

1.  imobil (c-ție+cotă teren aferent) situat în localitatea Mediaș, str. Cloșca nr. 2 ap. 47 jud. Sibiu, identificat în CF Mediaș nr. 100095-C1-U47 sub nr. cadastral 100095-C1-U47 compus din: S – 3 magazii cu cote părți comune de 1162829/142800000 din alte spații comune, casa scării, holuri, terase și din teren intravilan în suprafață de 2.412 mp. (înscris în CF Mediaș nr. 100095, nr. CF vechi: 17407, nr. cadastral vechi: 2855/2 nr. topografic: 1115/2), aflat în proprietatea: Municipiului Mediaș CIF: 4240677 - domeniul privat.

Licitația va avea loc în data de 28 februarie 2023 - ora 10:oo, la sediul Primăriei municipiului Mediaș, P-ța Corneliu Coposu nr. 3 jud. Sibiu.

2.  teren intravilan situat în localitatea Mediaș, str. Luceafărului nr. 36, identificat în  CF Mediaș nr. 116089 sub nr. cadastral/topografic 116089 teren în suprafață de 1.239 mp. proprietatea Municipiului Mediaș CIF: 4240677 - domeniul privat.

Licitația va avea loc în data de 28 februarie 2023 - ora  11:oo, la sediul Primăriei municipiului Mediaș, P-ța Corneliu Coposu nr. 3 jud. Sibiu.

3.  imobil (c-ție+cota de 26/54 din terenul aferent) situat în municipiul Mediaș, str. Cuza Vodă nr. 2 jud. Sibiu identificat în CF Mediaș nr. 116119 sub nr. cad/top: 116119 teren intravilan în suprafață de 54 mp, și nr. cad/top: 116119-C1 anexă compusă din P – garaj și spațiu tehnic, M – cameră, aflat în proprietatea Municipiului Mediaș CIF: 4240677 - domeniul privat

Licitația va avea loc în data de 28 februarie 2023 - ora  12:oo, la sediul Primăriei municipiului Mediaș, P-ța Corneliu Coposu nr. 3 jud. Sibiu.

Procurarea documentațiilor de atribuire precum și depunerea ofertelor se va face la Centrul de Informare Cetățeni din cadrul Primăriei municipiului Mediaș în perioada 02.02.2023 – 24.02.2023 ora 13:oo. Documentațiile de atribuire costă de 200 lei și se achită numerar sau în contul organizatorului RO80TREZ57721360250XXXXX deschis la Trezoreria Mediaș.

Pentru relații suplimentare vă rugăm să ne contactați la: tel. 0269803816 sau 0269803818, fax. 0269803817.