MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Anunț licitații publice pentru vânzarea unor imobile, aparținând domeniului privat al Municipiului Mediaș situate pe str.I.Gh.Duca nr. 33, P-ța Regele Ferdinand I nr.12 ap.3 și ap.5, str.Aurel Vlaicu nr. 33, str.Aurel Vlaicu nr.33

Primăria Municipiului Mediaș cu sediul în localitatea Mediaș P-ța Corneliu Coposu nr. 3 jud. Sibiu, în conformitate cu Hotărârile Consiliului Local - Mediaș nr. 224/28.07.2022, nr. 225/28.07.2022, nr. 104/30.03.2022 și nr. 201/29.06.2022, anunță organizarea licitației publice pentru vânzarea unor imobile, aparținând domeniului privat al Municipiului Mediaș, după cum urmează:

1.  Imobil situat în localitatea Mediaș, str. I. Gh. Duca nr. 33, identificat în CF Mediaș nr. 116209 sub nr. cadastral/topografic:

- 116209 teren intravilan în suprafață de 505 mp.

- 116209-C1 casă de piatră compusă din: D – 6 camere, 3 magazii, 2 holuri, 1 casa scărilor, P – 12

                     camere, 2 holuri, 1 wc, 1 magazie și intrare în pod, 1 scări acces.

- 116209-C2 anexă compusă din: D – 2 grupuri sanitare, P – 1 cameră, 1 hol, 1 baie.

proprietatea Municipiului Mediaș - domeniul privat.

       Licitația va avea loc în data de 07 septembrie 2022 - ora  10,oo, la sediul Primăriei municipiului Mediaș, P-ța Corneliu Coposu nr. 3 jud. Sibiu.

2. Imobile situate în localitatea Mediaș, P-ța Regele Ferdinand I nr. 12 ap. 3 și ap. 5, identificate după cum urmează:

AP. nr. 3 - CF Mediaș nr. 101803-C1-U7 (CF vechi nr. 17106) sub nr. cadastral CAD: 2478/I/III top: 140-141/IX/III compus din spațiu cu altă destinație decât cea de locuință compus din 3 încăperi, 1 hol, 2 wc-uri, S.U. 61,37 mp, cu cote părți comune de 7,90% din întreg teren clădit și neclădit de 1220 mp. (înscris în CF Mediaș nr. 101803, CF vechi nr. 2509, nr. cadastral/topografic CAD: 2478 top: 140-141), branșamente tehnico-edilitare până la intrarea în apartamente, poarta și împrejmuirile, zidurile despărțitoare, podul, holul comun de la etajul corpului A și casa scărilor din corpul A (pt. apartamentele IX/III și IX/IV), holul comun de acces din corpul A de clădire (pt. ap. IX/V), aflat în proprietatea:

- Municipiului Mediaș - CIF: 4240677 domeniul privat, proprietarul construcției

- Municipiului Mediaș - CIF: 4240677 domeniul privat, proprietarul terenului în cotă de 790/10000

 AP. nr. 5 - CF Mediaș nr. 101803-C1-U13 (CF vechi nr. 17108) sub nr. cadastral CAD: 2478/I/V top: 140-141/IX/V compus din spațiu cu altă destinație decât cea de locuință compus din 2 pivnițe, S.U. 68,40 mp, cu cote părți comune de 8,51% din întreg teren clădit și neclădit de 1220 mp. (înscris în CF Mediaș nr. 101803, CF vechi nr. 2509, nr. cadastral/topografic CAD: 2478 top: 140-141), branșamente tehnico-edilitare până la intrarea în apartamente, poarta și împrejmuirile, zidurile despărțitoare, podul, holul comun de la etajul corpului A și casa scărilor din corpul A (pt. apartamentele IX/III și IX/IV), holul comun de acces din corpul A de clădire (pt. ap. IX/V), aflat în proprietatea:

- Municipiului Mediaș - CIF: 4240677 domeniul privat, proprietarul construcției,

- Municipiului Mediaș - CIF: 4240677 domeniul privat, proprietarul terenului în cotă de 851/10000.

Licitația va avea loc în data de 07 septembrie 2022 - ora  12,oo, la sediul Primăriei Municipiului Mediaș, P-ța Corneliu Coposu nr. 3 jud. Sibiu.

Procurarea documentația de atribuire precum și depunerea ofertei se va face la Centrul de Informare Cetățeni din cadrul Primăriei municipiului Mediaș în perioada 12.08.2022 – 06.09.2022 ora 15:oo. Documentația de atribuire costă de 200 lei și se achită numerar sau în contul organizatorului RO80TREZ57721360250XXXXX deschis la Trezoreria Mediaș.

3. Imobil (teren intravilan) situat în localitatea Mediaș, str. Aurel Vlaicu nr. 33, identificat în CF Mediaș nr. 110731 (CF vechi nr. 16187, nr. cadastral vechi 1702/1/2 topografic 3841/2/1/1/1/1/1/1/1/2) sub nr. cadastral/topografic 110731 teren neîmprejmuit în suprafață de 10.000 mp., proprietatea Municipiului Mediaș -  domeniul privat.

Licitația va avea loc în data de 08 septembrie 2022 - ora  11,oo, la sediul Primăriei municipiului Mediaș, P-ța Corneliu Coposu nr. 3 jud. Sibiu.

4.  Imobil (teren intravilan) situat în localitatea Mediaș, str. Aurel Vlaicu nr. 33, identificat în CF Mediaș nr. 115412 sub nr. cadastral/topografic 115412 teren intravilan în suprafață de 3.350 mp. proprietatea Municipiului Mediaș - domeniul privat cu drept de administrare Consiliul Local al Municipiului Mediaș.

Licitația va avea loc în data de 08 septembrie 2022 - ora  12,oo, la sediul Primăriei municipiului Mediaș, P-ța Corneliu Coposu nr. 3 jud. Sibiu.

Procurarea documentația de atribuire precum și depunerea ofertei se va face la Centrul de Informare Cetățeni din cadrul Primăriei municipiului Mediaș în perioada 12.08.2022 – 07.09.2022 ora 15:oo. Documentația de atribuire costă de 200 lei și se achită numerar sau în contul organizatorului RO80TREZ57721360250XXXXX deschis la Trezoreria Mediaș.

Pentru relații suplimentare vă rugăm să ne contactați la: tel. 0269803816 sau 0269803818, fax. 0269803817.