MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Anunt program de înregistrare sistematică pentru înscrierea gratuită în cartea funciară a terenurilor situate în extravilanul municipiului Mediaș și satul Ighișu Nou, c

Primăria municipiului Mediaș anunță că programul de înregistrare sistematică pentru înscrierea gratuită în cartea funciară a terenurilor situate în extravilanul municipiului Mediaș și satul Ighișu Nou, continuă și în acest an.

Cetățenii care dețin terenuri situate în tarlalele 35, 36, 56, 59, 63, 64, 65, 72, 74 sunt rugați să se prezinte cu documentele de proprietate, la sediul Primăriei municipiului Mediaș, Serviciul Administrare Patrimoniu Cadastru și Topometrie, pentru verificarea datelor înscrise în lucrările sistematice de cadastru, până cel târziu 09.03.2023, după următorul program :

Luni , Marți , Miercuri și Joi  între orele 8,00 și16,00

Vineri între orele 8,00 și 13,00.

În situația în care, proprietarii, posesorii sau alți deținători legali ai terenurilor nu pot fi identificați, conform Legii cadastrului și publicității imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, dreptul de proprietate se va înscrie provizoriu în favoarea municipiului Mediaș.