MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Oferta de vanzare teren agricol extravilan nr. 48/19.10.2022 pentru ternul in suprafata de 0,03 ha ,categoria de folosinta fâneta, înscrisă in CF nr. 103602, nr. cad 103602 , oferta depusa de Crîciun Sebastian Liviu