MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Oferta de vanzare teren agricol extravilan nr. 50/24.11.2022 pentru terenul situat in extravilanul sat Ighisul Nou , în syuprafata de 0,48 ha , categoria de folosinta arabil, inscris in CF 116668, nr. cadastral 116668la pretul de 9000 lei