MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Oferta de vanzare teren agricol extravilan nr. 70/24.05.2023 pentru terenul situat in extravilanul sat Ighisul Nou , în syuprafata de 0,27ha , categoria de folosinta arabil, inscris in CF 117483, nr. cadastral 117483, depusa de Krestel Ioan Rudolf din Ighisul Nou str. Bisericii 63 prin împuternicit Gecasan Sorina , la prețul de 3500 lei