MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Oferta de vanzare teren agricol extravilan nr. 73/31.10.2023 002pentru terenul situat in extravilanul Mediaș , în suprafata de 0,04 ha , categoria de folosinta arabil, inscris in CF 116982, nr. cadastral 116982, depusa de Stoica Nicolae Ioan și Stoica Ileana din Mediaș str. Tisei nr. 4 , la prețul de 64.000 lei