MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Rezultatul probei scrise la concursul organizat în data de 31.08.2023 pentru promovarea în funcția publică de conducere, vacante de șef serviciu, gradul II la Serviciul Resurse Umane Salarizare din cadrul Primăriei Municipiului Mediaş

Rezultatul probei scrise
la concursul organizat în data de 31.08.2023
pentru promovarea în funcția publică de conducere, vacante de șef serviciu, gradul II la
Serviciul Resurse Umane Salarizare din cadrul Primăriei Municipiului Mediaş

Având în vedere prevederile art.62 alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise :

Nr. crt.

Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs

Funcţia

publică

Instituția publică/structura

Punctajul obținut la proba scrisă

Rezultatul probei scrise

1.

ID -14137

 

Șef serviciu

 

Primăria Municipiului Mediaș – Serviciul Resurse Umane Salarizare

97,20

ADMIS

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, la  doamna Dordea Christine Eveline.

Contestațiile se depun la Serviciul Resurse Umane Salarizare, Direcția Economică.

Afișarea rezultatelor obținute de candidați la probele concursului, se realizează folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs, conform art. 671 din H.G. nr. 611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

Afișat astăzi, 31.08.2023 ora 13.30 la sediul Primăriei Municipiului Mediaș și pe site-ul www.primariamedias.ro

Candidaţii declaraţi admis vor susţine interviul în data de 31.08.2023, ora 13.30 la sediul Primăriei Municipiului Mediaş.

 

Secretar comisie,

Duma Ofelia Simona