MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Rezultatul probei scrise și a probei practice la examenul de promovare a personalului contractual în grade sau trepte profesionale imediat superioare celei deținute, organizat în data de 12.09.2023

Având în vedere prevederile art.47 alin.(3) din HG nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de examen comunică următoarele rezultate a probei scrise și a probei practice, după caz, susținute în data de 12.09.2023:

Nr.crt

Cod numeric pentru identificare

Funcţia contractuală,

gradul / treapta

Structura funcțională

Punctaj probă scrisă

Punctaj probă practică

Rezultatul

final

1

14883

Inspector de specialitate

gradul IA

Serviciul: Comunicare, Relații Publice, Învățământ, Sănătate, Relația cu ONG

98,50

-

Admis

2

14812

Muncitor calificat

treapta I

Serviciul: Administrare și Intreținere Domeniul Public

-

99,75

Admis

În cazul în care candidații sunt nemulţumiți de punctajul obţinut la probă scrisă respectiv proba practică, după caz, a examenului au posibilitatea să depună contestaţie până în data de 14.09.2023 ora 1000 la secretarul comisiei de examen sau la Serviciul Resurse Umane – Salarizare.