MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Rezultatul selecţiei dosarelor la examenul de promovare a personalului contractual în grade sau trepte profesionale imediat superioare celei deținute anterior, organizat în data de 12.09.2023

Având în vedere prevederile art.37 alin.(1) din HG nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de examen comunică următoarele rezultate în urma selecţiei dosarelor de înscriere:

Nr.

Crt

Cod numeric pentru identificare

Funcţia contractuală,

gradul / treapta

Structura funcțională

Rezultatul selecţiei dosarului

Motivul respingerii dosarului

1

14883

Inspector de specialitate

gradul IA

Serviciul: Comunicare, Relații Publice, Învățământ, Sănătate, Relația cu ONG

ADMIS

-

2

14812

Muncitor calificat

treapta I

Serviciul: Administrare și Întreținere Domeniul Public

ADMIS

-

Candidații nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot formula contestaţie până în data de 04.09.2023 ora 1500, la secretarul comisiei de examen sau la Serviciul Resurse Umane – Salarizare.

Candidații declarați ,,admis” vor susține în data de 12.09.2023, după caz,  proba scrisă la ora 1000 iar proba practică la ora 1200 la sediul Primăriei Municipiului Mediaș, Piaţa Corneliu Coposu, nr.3.