MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Oferta de vanzare teren agricol extravilan nr. 53/27.01.2023 pentru terenul s extravilanituat num Medias , în suprafata de 0,6257 ha , categoria de folosinta fâneață, inscris in CF 116672 Medias, nr. cadastral 116672 a pretul de 122.500 lei